Include Art

O nás.

Kvůli pandemii COVID-19 se ve vzdělávacím systému ukázal existující problém diskriminace ve vzdělávání a nedostatky v digitální infrastruktuře ve školním vzdělávání, což zviditelnilo digitální propast mezi nejchudšími studenty + nedostatek rámců digitálních kompetencí specifických pro učitele. Cílem projektu je podpořit učitele, vedoucí pracovníky škol a další pracovníky v dosažitelných oborech, aby rozvíjeli kreativnější a digitální dovednosti pomocí nových kreativních nástrojů, jako je webové rádio. Aktivity projektu se týkají sociálního začleňování, které se zaměřuje na náboženství, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, rasu a etnický původ jako hlavní důvody diskriminace. Cílem projektu je, aby se školy staly účinnými činiteli inkluze, a nabízí „alternativní rámec, který je použit k tomu, aby pomohl pracovníkům škol vystoupit z kruhu vyloučení a účinněji jednat na podporu inkluze“ . Učitelé mají za úkol budovat důvěru se svými žáky a také pomáhat budovat důvěru mezi žáky samotnými. Projekt chce zlepšit dovednosti učitelů v oblasti inkluze prostřednictvím inovativní metodiky, která vychází z historie hudby + umění a zdůrazňuje integraci a úspěšné příběhy slavných (i místních) umělců ze znevýhodněných skupin. Školy zapojené do projektu budou vybaveny webovým rádiem + školením v oblasti rozhlasového vysílání s cílem posílit tvůrčí aktivity a podpořit sociální začlenění žáků prostřednictvím kreativity a umění. Učitelé díky tomu zvýší své pracovní výkony, zlepší se jejich profesní dovednosti a kompetence.

Cíle

IncludArt poskytne inovativní digitální nástroje (vzdělávací webové rádio + inkluzivní metodiky), aby učitelé získali nové umělecké a digitální dovednosti, které jim umožní lépe pracovat se studenty ohroženými vyloučením a předčasným ukončením studia.

Hudba + umění budou nedílnou součástí projektu a budou sloužit jako zdroj inspirace k vyzdvižení úspěšných příběhů slavných (+ místních) umělců ze znevýhodněných skupin.

Bude reagovat na potřeby učitelů čelit novým výzvám ve školním vzdělávání vyplývajícím z pandemie.

Cílové skupiny

01.

Podpora učitelů

02.

Vedení škol

03.

Ostatní s pedagogickým vzděláním

04.

Studenti z druhého stupně