Include Art

O nas.

Pandemia COVID-19 uwidoczniła problem w systemie edukacji jakim jest dyskryminacja edukacyjna oraz słabości infrastruktury cyfrowej w edukacji szkolnej, czyniąc bardziej widoczną przepaść cyfrową wśród najbiedniejszych uczniów + brak ram kompetencji cyfrowych specyficznych dla nauczycieli. Projekt ma na celu wspieranie nauczycieli, dyrektorów szkół i innych osób w zakresie rozwijania kreatywnych i cyfrowych umiejętności poprzez wykorzystanie nowatorskich w edukacji narzędzi, takich jak radio internetowe. Działania w ramach projektu dotyczą integracji społecznej, która koncentruje się na obszarach związanych z religią, niepełnosprawnością, wiekiem, orientacją seksualną, rasą i pochodzeniem etnicznym jako głównych przyczynach dyskryminacji. Projekt doży do tego, aby szkoły stały się skutecznymi agentami integracji, oferując „alternatywne ramy, które zostały wykorzystane, aby pomóc pracownikom szkoły wyjść z cyklu wykluczenia i działać skuteczniej w celu wspierania integracji”. Nauczyciele mają za zadanie budować zaufanie pomiędzy nauczycielami a uczniami, a także pomagać w budowaniu zaufania wśród uczniów w klasie. Projekt ma na celu poprawę umiejętności nauczycieli w dziedzinie integracji poprzez innowacyjną metodologię, opartą na historii muzyki i sztuki, podkreślającą integrację i historie sukcesu znanych (i lokalnych) artystów z grup defaworyzowanych. Szkoły uczestniczące w projekcie zostaną wyposażone w radio internetowe + szkolenie w zakresie nadawania radiowego w celu wzmocnienia kreatywnych działań i promowania integracji społecznej uczniów z wykorzystaniem kreatywności i sztuki. Dzięki temu nauczyciele zwiększą swoją wydajność w pracy, poprawią się ich umiejętności zawodowe i kompetencje dydaktyczne.

Cele

IncludArt zapewni innowacyjne narzędzia cyfrowe jakim jest edukacyjne radio internetowe + metodykę, aby wyposażyć nauczycieli w nowe umiejętności artystyczne i cyfrowe. Te narzędzia mają za zadanie lepiej angażować uczniów zagrożonych wykluczeniem i przedwczesnym kończeniem nauki.

Muzyka i sztuka będą integralną częścią projektu i zostaną wykorzystane jako źródło inspiracji do podkreślenia sukcesu znanych (+ lokalnych) artystów z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Będzie on odpowiedzią na potrzeby nauczycieli w zakresie sprostania nowym wyzwaniom w edukacji szkolnej wynikających z pandemii.

Grupa docelowa

01.

Wspieranie nauczycieli

02.

Grono pedagogiczne

03.

inne osoby z zawodami nauczycielskimi

04.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych