Include Art

Εταίροι.

Radio ECCA, Fundación Canaria

Ισπανία- Las Palmas de Gran Canaria

Το Ίδρυμα Radio ECCA ιδρύθηκε το 1965 στις Καναρίους Νήσους (Ισπανία), με αποστολή να προσφέρει εκπαίδευση σε ανθρώπους σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές. Με τα χρόνια, το Radio ECCA έχει μετατραπεί σε ένα καθιερωμένο εκπαιδευτικό κέντρο, αποτελώντας εθνικό σημείο αναφοράς στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων και νέων. Το ίδρυμα έχει την έδρα του στο Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια, αλλά λειτουργεί, με επιπλέον γραφεία, σε ολόκληρη την ισπανική επικράτεια. Επιπλέον, μέσω θεσμικών συνεργασιών, είναι επίσης παρόν στη Λατινική Αμερική και τη Δυτική Αφρική. Το Radio ECCA έχει αναπτύξει το δικό του σύστημα εξ αποστάσεως διδασκαλίας – το Σύστημα ECCA, το οποίο ενσωματώνει τη χρήση των ΤΠΕ και το δικό του ραδιόφωνο για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού του έργου. Έχει αναπτύξει περισσότερα από 400 προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (VET). Το προσωπικό σχεδιάζει, παράγει και παρέχει ποικιλία εκπαίδευσης σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Radio ECCA επικεντρώνει το έργο του στην προώθηση της εκπαίδευσης ενηλίκων και νέων, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής ένταξης, του περιβάλλοντος, των ΤΠΕ, της προώθησης του φύλου και της καινοτομίας. Μέσω της δράσης του, το ίδρυμα μπορεί να προσεγγίσει διαφορετικές ομάδες-στόχους: ενήλικες εκπαιδευόμενους, οικογένειες σε κίνδυνο αποκλεισμού, γυναίκες, νέους, άνεργους, επιχειρηματίες, μετανάστες και πρόσφυγες, άτομα από αγροτικές περιοχές κ.λπ. Το Radio ECCA έχει εκτενή εμπειρία σε προγράμματα της ΕΕ και διαχείριση έργων. Αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε 10 ευρωπαϊκά έργα, κυρίως στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής καινοτομίας. Σχετικά παραδείγματα είναι: Solopreneur (Erasmus+) – Αυτοαπασχόληση σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές της Ευρώπης. Το Radio ECCA αναπτύσσει υλικό και εκπαίδευση για την υποστήριξη των αυτοεπιχειρηματιών. LEAP (Erasmus+) – Ενισχυμένη συμμετοχή ενηλίκων στην επίσημη και άτυπη μάθηση. Το Radio ECCA συνδημιουργεί εργαλεία μάθησης με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για να υποστηρίξει καλύτερα τη σημασία της μακροχρόνιας μάθησης των ενηλίκων. AprOEP (Erasmus+) – Ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών για την καθιέρωση νέων τρόπων εκπαίδευσης. Το Radio ECCA και οι εταίροι εξερευνούν και προωθούν νέα καινοτόμα εργαλεία και μεθοδολογίες μη τυπικής εκπαίδευσης. TOMes (Erasmus+) – Εκπαίδευση στην κατάκτηση γλωσσών προσφύγων και μεταναστών. Το Radio ECCA και η σύμπραξη επικεντρώνονται στις γλωσσικές δεξιότητες των μεταναστών και υποστηρίζουν την κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη. AFRIMAC (Interreg) – Προώθηση επιχειρήσεων, καινοτομίας και τεχνολογικών ανταλλαγών με τη Δυτική Αφρική. Το Radio ECCA παραδίδει μαθήματα επιχειρηματικότητας και σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για την εργασιακή ένταξη του αφρικανικού πληθυσμού σε διεθνή περιβάλλοντα. Όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία, το Radio ECCA εργάζεται στη Σενεγάλη, τη Γουινέα Μπισάου και τη Μαυριτανία, για τη βελτίωση του γραμματισμού και της κοινωνικής και εργασιακής ενσωμάτωσης των κατηγοριών κινδύνου. Μόνο στη Σενεγάλη, το Radio ECCA κατάφερε να εμπλέξει 6.000 γυναίκες στα μαθήματά του τα τελευταία 8 χρόνια. Μεταξύ των πολυάριθμων εθνικών εκπαιδευτικών δράσεων, αξίζει να τονιστεί ότι το Radio ECCA επικεντρώνεται κυρίως στην κοινωνική και εργασιακή ένταξη, την επιχειρηματικότητα, τις ΤΠΕ και την επικοινωνία:

Fundación Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia

Ισπανία-Μάλαγα

Το SAFA (Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia) είναι ένα ίδρυμα Ιησουιτών που γεννήθηκε στην Ανδαλουσία (στη Νότια Ισπανία) το
1938, στο τέλος του Εμφυλίου. Περιλαμβάνει 27 σχολεία που βρίσκονται στις 8 επαρχίες της περιοχής.
Το SAFA προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση σε περισσότερους από 20000 μαθητές προσχολικής, πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, μετα-υποχρεωτικής και
πανεπιστημιακά επίπεδα. Κύριος στόχος του είναι να προωθήσει μια ολοκληρωμένη και ανθρώπινη εκπαίδευση σε όλους
μαθητές, ανεξάρτητα από το φύλο, τη θρησκεία ή την κοινωνική τους κατάσταση.
Το SAFA είναι γνωστή για τη μόνιμη ενημέρωση της όσον αφορά τις μεθοδολογίες διδασκαλίας και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών

PRISM IMPRESA SOCIALE S.R.L.

Ιταλία- Σικελία

Το PRISM είναι μια μη κερδοσκοπική Κοινωνική Επιχείρηση με αποστολή να δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για την ανταποκρινόμενη πρόοδο των κοινωνιών, των κοινοτήτων και των ανθρώπων – ενεργώντας ως εξειδικευμένος αναπτυξιακός παράγοντας, από το 2012, με έδρα την πόλη του Παλέρμο και το εγγεγραμμένο γραφείο στην Enna, στην Ιταλία. Το PRISM αντιπροσωπεύει έναν κόμβο συν-σχεδιασμού, ανοιχτό σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, για την εκπόνηση προσαρμοσμένων αναπτυξιακών στρατηγικών και παρεμβάσεων, με στόχο την αξιοποίηση της διαφορετικότητας και την κοινή χρήση των κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών πόρων των τοπικών κοινοτήτων, από διεθνή προοπτική. Το PRISM αξιολογεί ετησίως τον κοινωνικό του αντίκτυπο, αξιολογώντας όλες τις μορφές σημαντικής αλλαγής που βιώνουν άτομα και κοινότητες, μετά τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές μας ως «συν-ειδικοί». Ο αντίκτυπος λαμβάνει υπόψη την ενίσχυση του εισοδήματος και το επίπεδο ένταξης στην αγορά εργασίας, τις καινοτομίες στον τομέα της εκπαίδευσης, την κοινωνική ένταξη και τις αλλαγές σχέσεων, τις επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία και τις γενικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και ευεξίας. Οι κύριοι τομείς παρέμβασης που συμβάλλουν στον αυξημένο κοινωνικό αντίκτυπο είναι:
Επιχειρηματικότητα και απασχολησιμότητα: Ενίσχυση της ανθρώπινης ανάπτυξης και της κοινωνικοεπαγγελματικής ένταξης, με ταυτόχρονη ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου για την τόνωση πρωτοβουλιών αυτοαπασχόλησης και την ενδυνάμωση, την αναβάθμιση των ανθρώπινων πόρων και των συστημάτων αποδοτικότητας.
Έρευνα, Καινοτομία και νέες τεχνολογίες: Αύξηση και ενίσχυση της ποιότητας, της ζωτικότητας και της δημιουργικότητας της ανταποκρινόμενης και υπεύθυνης ευρωπαϊκής έρευνας δράσης, επιδίωξη κοινωνικών λειτουργιών που σχετίζονται με το πλαίσιο – σχεδιασμός και προώθηση λύσεων και κοινών παρεμβάσεων.
Κοινωνική Συνοχή, Ισότητα και Ισότητα: Αξιοποίηση μέτρων ενδυνάμωσης σε κοινωνικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά πλαίσια – επιδιώκοντας την εξίσωση των ευκαιριών, για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμη για όλους, βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων.
Τοπική Ανάπτυξη και Αειφορία: Προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών προς ένα βιώσιμο και κοινό αναπτυξιακό μοντέλο παρεμβάσεων και υπηρεσιών με στόχο τη διαφύλαξη και τη βελτίωση των συνθηκών του τοπικού περιβάλλοντος και τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.
Διεθνής Συνεργασία, Κινητικότητα και Νεολαία: Βελτίωση της διατομεακής και διακρατικής μεταφοράς γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης για τη διαχείριση της ένταξης και την κοινωνική ευαισθητοποίηση, για τη διερεύνηση ολοκληρωμένων και δομημένων στρατηγικών για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμια ανάπτυξη. Η ιδέα του PRISM προέρχεται από την καρδιά της ενδοχώρας της Σικελίας, με πρωτοβουλία επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα της διαπολιτισμικής συνεργασίας και διαλόγου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Προς το παρόν, το PRISM απασχολεί 10 άτομα προσωπικό και 4 εθελοντές.

RESEARCH AND EDUCATION OF SOCIAL EMPOWERMENT AND TRANSFORMATIO N-RESET LTD

Κύπρος - Λεμεσός

Με περισσότερα από 20 χρόνια συνδυασμένης εμπειρίας στην έρευνα και την εκπαίδευση, το RESET επενδύει στη δημιουργία, την εξέλιξη και την επανάσταση κοινωνικών εννοιών, συστημάτων και πρακτικών που δίνουν προτεραιότητα στην ανθρωπότητα και ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Ο οργανισμός μας εστιάζει στην επιτάχυνση της γνώσης ώστε να ενισχύσει τη θετική τοπική, εθνική, περιφερειακή και παγκόσμια αλλαγή. Ο σκοπός του RESET είναι να προωθήσει έναν δίκαιο και μη βίαιο κόσμο μέσω της εκπαίδευσης, του διαλόγου αποκατάστασης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων μεταξύ των επαγγελματιών και των ευάλωτων ομάδων και της εποικοδομητικής δράσης. Το RESET βρίσκεται σε στενή συνεργασία με κυβερνητικές υπηρεσίες, τοπικούς δήμους, ΜΚΟ, εμπορικούς φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς, τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές προκλήσεις. Η πεποίθηση RESET είναι ότι οι τρεις πυλώνες της δουλειάς μας, Έρευνα, Εκπαίδευση και Μετασχηματιστικός Διάλογος μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργικές λύσεις που επηρεάζουν σημαντικές αλλαγές στον κοινωνικό ιστό κάθε κοινωνίας. Η ομάδα RESET αποτελείται από έμπειρους, πλήρως εξοπλισμένους ερευνητές, συντονιστές διαλόγου, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, διαχειριστές έργων, προγραμματιστές ιστοσελίδων και γραφίστες. Οι τομείς εξειδίκευσης είναι στους τομείς των πρωτοβουλιών της κοινότητας και των νέων, της εκπαίδευσης/ηλεκτρονικής μάθησης, της κοινωνικής ένταξης, του μετασχηματιστικού διαλόγου και της δημιουργικής ενδυνάμωσης.

Fundacja Rozwoju Aktywnosci Miedzynarodowej i Edukacyjnej - FRAME

Πολωνία - Lodz

Το Ίδρυμα για την Ανάπτυξη της Διεθνούς και Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας – FRAME στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση της διεθνούς συνεργασίας των τοπικών κοινοτήτων υποστηρίζοντας την εκπαίδευση, την επαγγελματική δραστηριότητα και την ευημερία των πολιτών. Υλοποιεί τους θεσμοθετημένους στόχους χάρη στην ανάπτυξη διεθνούς, εθνικής και τοπικής συνεργασίας ευρέως κατανοητού κοινωνικού χαρακτήρα, υποστηρίζοντας την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ενεργό συνεργασία για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών και του πολιτισμού της δημοκρατίας καθώς και εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Η FRAME εδρεύει στην πόλη που μεταμορφώνεται ενεργά στην πόλη των δημιουργικών βιομηχανιών και προωθεί πρακτικές βιώσιμου περιβάλλοντος μεταξύ των πολιτών της. Το προσωπικό μας διοργάνωσε εργαστήρια, συνέδρια και εκπαιδεύσεις για την Κυκλική Οικονομία και τη Δημιουργική Ανακύκλωση. Έχουμε συμμετάσχει σε πολλά έργα που αφορούν τη βιώσιμη μόδα. Το δίκτυό μας αποτελείται από πολυάριθμους οργανισμούς που επικεντρώνονται στη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση καθώς και στον τουρισμό – όντας και οι δύο μεγάλοι παίκτες όπως π.χ. Fashion Revolution ή τοπικές ενεργές οργανώσεις που κάνουν την αλλαγή να συμβεί στο κοντινό περιβάλλον (π.χ. μάρκες αργής μόδας ή περιβαλλοντικοί καλλιτέχνες). Συνεργαζόμαστε επίσης με Business Schools και Πανεπιστήμια προωθώντας την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή μας. Η ταυτόχρονη εξάρτηση από την εξαιρετική εμπειρία των ειδικών μας σε συνδυασμό με τη συμπερίληψη της συνεργασίας δικτύωσης με συνεργαζόμενους οργανισμούς, δημιουργεί μια νέα ποιότητα και συνεργική αξία εφαρμογής νέων λύσεων στις προκλήσεις που παρατηρούνται. Τα μέλη του ιδρύματός μας έχουν τεράστια εκπαιδευτική, συμβουλευτική και εκπαιδευτική εμπειρία, πολλά από τα οποία έχουν διεθνή διάσταση που θα συμβάλουν σε αυτό το έργο.

Jazykova skola s pravem statni jazykove zkousky PELICAN, s.r.o.

Τσεχία- Brno

Το Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PELICAN, s.r.o παρέχει εκπαιδευτικές ευκαιρίες στον τομέα της εκπαίδευσης νέων και ενηλίκων. Το κύριο αντικείμενο της οργάνωσης είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών των νέων, καθώς και των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών κοινοτήτων ή ατόμων που πάσχουν από κοινωνική αφάνεια. Η PELICAN το κάνει υποστηρίζοντας, συνεργαζόμενη με τοπικούς, περιφερειακούς και κρατικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και παρέχοντας ποιοτικά προϊόντα, προγράμματα και επαγγελματικές υπηρεσίες. Το PELICAN συνεργάζεται στενά με κοινωνικά θέματα, όπως η ένταξη παραμελημένων ομάδων στην κοινωνία, τη νεολαία, την πολιτική για τους ξένους και τα προβλήματα που υπάρχουν στην Τσεχική Δημοκρατία. Από την ίδρυσή του το 2002, το σχολείο έχει μετατραπεί από σχολείο γλωσσών σε κέντρο εκπαίδευσης νέων και ενηλίκων. Το PELICAN αποτελείται από μια ομάδα 8 υπαλλήλων και 10 συνεργατών και ειδικών από διαφορετικούς τομείς (εξωτερική πολιτική, εκπαίδευση, κοινωνική εργασία κ.λπ.) που παρέχει τη συνεκτική προσέγγιση και όραμα για την επίλυση σύνθετων ζητημάτων. Η PELICAN επωφελείται από την 15ετή εμπειρία της εργασίας με νέους και παραμελημένες ομάδες της κοινωνίας και τον εντοπισμό των αναγκών τους. Ο σύλλογος αναζητά ενεργά τρόπους βελτίωσης της συμμετοχής του στα κοινά και της ευαισθητοποίησης του κοινού. Επιπλέον, το PELICAN συνεργάζεται με διάφορους ιδιωτικούς και κρατικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και αρχές, συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημίων, κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων και κέντρων εργασίας και εμπλέκει πάνω από 200 συμμετέχοντες κάθε χρόνο σε διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με την υλοποίηση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών έργων ή άλλες εκδηλώσεις που συνδέονται με το αντικείμενο του ενδιαφέροντος.